Inscriere cercetatori

L’Universite Spiru Haret dans le contexte de l’education et de la formation 2010

Domenii publicaţii > Stiinte umaniste + Tipuri publicaţii > Articol în volumul unei conferinţe

Autori: Gheorghe Duda, Emilia Bondrea,

Editorial: Sorin Zaharia, Margareta Patriche, Paideia, UNIversite dans la Societe UNISO 2005, Cherbourg France , 18-15 juillet 2005, p.145-152, 2005.

Rezumat:

Cuvinte cheie: educatie // education