Inscriere cercetatori

Bryology and bryophyte protection in south-eastern Europe

Domenii publicaţii > Biologie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Sabovljeviæ M., Ganeva A., Tsakiri E. & Ştefãnuţ S

Editorial: Biological Conservation, 101, p.73-84, 2001.

Rezumat:

Cuvinte cheie: biology, nature conservation