Inscriere cercetatori

New national and regional bryophyte records, 28

Domenii publicaţii > Biologie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Ellis L.T., Asthana A.K., Sahu V., Srivastava A., Bednarek-Ochyra H., Ochyra R., Chlachula J., Colotti M.T., Schiavone M.M., Hradilek Z., Jimenez M.S., Klama H., Lebouvier M., Natcheva R., Pócs T., Porley R.D., Sérgio C., Sim-Sim M., Smith V.R., Söderströ

Editorial: Journal of Bryology, 33, p.237-247, 2011.

Rezumat:

Cuvinte cheie: bryology