Inscriere cercetatori

Foreign Trade Operations Using Commodities Exchange – Theory and Practice

Domenii publicaţii > Economie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Dămăceanu, Romulus-Cătălin

Editorial: Anuarul Universităţii "Petre Andrei” Iaşi - Fascicula Drept, Ştiinţe Economice, Ştiinţe Politice (Yearbook of Petre Andrei University Iaşi - series Law, Economic Science, Political Sciences), 01, p.191-202, 2011.

Rezumat:

In this article, we discuss about foreign trade operations using commodities exchange. We analyze theoretical aspects of commodities exchange operations and in addition we offer suggestive examples.

Cuvinte cheie: foreign trade operations using commodities exchange; theoretical aspects of commodities exchange operations; suggestive examples

URL: http://www.ceeol.com/aspx/authordetails.aspx?authorid=797ce53e-0c37-4b0e-a653-00eca0ce263a