Inscriere cercetatori

Platelet dysfunction in vascular pathologies and how can it be treated

Domenii publicaţii > Biologie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Nicoleta Alexandru, Doina Popov, Adriana Georgescu

Editorial: Thrombosis Research, 129, p.116-126, 2012.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Platelet dysfunction