Inscriere cercetatori

A morphological study of the foliation of fossil ginkgoales and present Ginkgo biloba

Domenii publicaţii > Ştiinţele pământului şi planetare + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Chiţescu Mãdãlina, Istrate A., Murãrescu O

Editorial: Analele Universitãţii din Oradea, Seria Geografie, Tomul XIV, p.8-15, 2004.

Rezumat:

Cuvinte cheie: foliation ,fossil ginkgoales,Ginkgo biloba