Inscriere cercetatori

Applications to Landsat Thematic Mapper Imagery in Geosciences research

Domenii publicaţii > Ştiinţele pământului şi planetare + Tipuri publicaţii > Articol în volumul unei conferinţe

Autori: Frînculeasa Mãdãlina, Frînculeasa A

Editorial: Studijne Svesti. Archaeologickeho ustavu slovenskej akademie vied, (special theme-Archaeological prospection) , 41, 2007.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Landsat Thematic Mapper Imagery, Geoscience