Inscriere cercetatori

Cimitirul din epoca bronzului de la Câmpina (jud. Prahova)

Domenii publicaţii > Ştiinţele pământului şi planetare + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Frînculeasa A., Soficaru A., Negrea, O., Mãrgãrit, M, Frînculeasa, Mãdãlina, Preda, B., David, C.

Editorial: Ed. Renaissance Bucureşti, Studii de Preistorie, nr. 8, p.139-181, 2011.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Bronze Age, Cemetery