Inscriere cercetatori

Evolution Conditions Of Romanian Plaine During The Quaternary Period

Domenii publicaţii > Ştiinţele pământului şi planetare + Tipuri publicaţii > Articol în volumul unei conferinţe

Autori: Istrate, Al., Frînculeasa Mãdãlina

Editorial: International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2011 (conferance proceedings), vol. I, p.69-77, 2011.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Quaternary Period,Evolution, Mostristea Plain