Inscriere cercetatori

LANDSAT Thematic Mapper Imagery Applications in Analysis of the Structural Geological Elements from the Area of Dâmbovicioara Corridor, Romania

Domenii publicaţii > Ştiinţele pământului şi planetare + Tipuri publicaţii > Articol în volumul unei conferinţe

Autori: Frînculeasa Mãdãlina, Istrate, Al

Editorial: H. Fujita, J.Sasaki, Selected Topics in Power System and Remote Sensing , p.101-107, 2010.

Rezumat:

Cuvinte cheie: LANDSAT Thematic Mapper Imagery , Structural Geological Elements