Inscriere cercetatori

A two step process for the reflooding of the Mediterranean after the Messinian Salinity Crisis

Domenii publicaţii > Ştiinţele pământului şi planetare + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Bache, F., Popescu, S.M., Rabineau, M., Gorini, C., Suc, J.-P, Clauzon, G, Olivet, J.-L., Rubino, J.-L., Melinte-Dobrinescu, M.C, Estrada, F., Londeix, L., Armijo, R., Meyer, B., Jolivet, L., Jouannic, G., Leroux, E., Aslanian, D., Dos Reos, T., Mocochain

Editorial: Basin Research, 24, p.125-153, 2012.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Messinian/Zanclean boundary, Mediterranean, tectonics, palaeoclimate, palaeoecology