Inscriere cercetatori

Holocene lithological and biostratigraphical changes in the NW Black Sea.

Domenii publicaţii > Ştiinţele pământului şi planetare + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Oaie, G., Melinte-Dobinescu, M.C.

Editorial: Elsevier, Quaternary International, 261, p.146-155, 2012.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Romanian shelf, Late Holocene, Emiliania huxleyi, palaeogeographical setting