Inscriere cercetatori

Hydrogeological considerations on the western sector of the Danube Delta – a case study for the Caraorman and Saraturile fluvial-marine levees (with similarities for the Letea levee)

Domenii publicaţii > Ştiinţele pământului şi planetare + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Romanescu G., Cojocaru I.

Editorial: Environmental Engineering and Management Journal, 9(6), p.795-806, 2010.

Rezumat:

Cuvinte cheie: hydrogeology