Inscriere cercetatori

Long-term changes in average annual liquid flow river Miletin (Moldavian Plain)

Domenii publicaţii > Ştiinţele pământului şi planetare + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Romanescu G., Zaharia C., Stoleriu C.

Editorial: Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 7(1), p.161-170, 2012.

Rezumat:

Cuvinte cheie: hydrology, geomorphology