Inscriere cercetatori

Siret river basin planning (Romania) and the role of wetlands in diminishing the floods

Domenii publicaţii > Ştiinţele pământului şi planetare + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Romanescu G.

Editorial: WIT Transaction on Ecology and the Environment, 125, p.439-453, 2009.

Rezumat:

Cuvinte cheie: hydrology, geomorphology