Inscriere cercetatori

The effect of the July 2005 catastrophic inundations in the Siret River’s Lower Watershed, Romania

Domenii publicaţii > Ştiinţele pământului şi planetare + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Romanescu G., Nistor I.

Editorial: Natural Hazards, 57(2), p.345-368, 2011.

Rezumat:

Cuvinte cheie: hydrology, geomorphology