Inscriere cercetatori

The most important high floods in Vaslui river basin – causes and consequences

Domenii publicaţii > Ştiinţele pământului şi planetare + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Romanescu G., Jora I., Stoleriu C.

Editorial: Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 6(1), p.119-132, 2011.

Rezumat:

Cuvinte cheie: hydrology, geomorphology