Inscriere cercetatori

Use of the 3-D scanner in mapping and monitoring the dynamic degradation of soils. Case study of the Cucuteni-Baiceni Gully on the Moldavian Plateau (Romania)

Domenii publicaţii > Ştiinţele pământului şi planetare + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Romanescu G., Cotiuga V., Asandulesei A., Stoleriu C.

Editorial: Hydrology and Earth System Sciences, 16, p.953-966, 2012.

Rezumat:

Cuvinte cheie: hydrology, geomorphology