Inscriere cercetatori

Water reservoirs and the risk of accidental flood occurrence. Case study: Stanca–Costesti reservoir and the historical floods of the Prut river in the period July–August 2008, Romania

Domenii publicaţii > Ştiinţele pământului şi planetare + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Romanescu G., Stoleriu C., Romanescu A.M.

Editorial: Hydrological Processes, 25(13), p.2056-2070, 2011.

Rezumat:

Cuvinte cheie: hydrology, geomorphology