Inscriere cercetatori

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

The Internet in Education: The Past, the Present and, hopefully, the Future

Domenii publicaţii > Ştiinţe informatice + Tipuri publicaţii > Capitol de carte

Autori: Mihai Jalobeanu

Editorial: Ed. Nicolae Nistor, Susan English, Steve Wheeler, Mihai Jalobeanu, Information Age Publishing Inc., USA, Toward the Virtual University. International Online Perspectives, A volume in Perspectives in Instructional Technology and Distance Education, p.23-36, 2003.

Rezumat:

As an introductory chapter of the book, it is partially a survey of Internet resources on the past, present, and future of distance education and Internet-based learning. The short history of e-learning must be discussed in its context, including the (long) history of education, and correlated with the (short) history of computers and of the Internet.

Cuvinte cheie: e-learning, perspectiva istoricã, instruire bazatã pe Web, învãțãmânt la distanțã, platforme online de instruire // e-learning, historical perspective, web-based teaching, distance education

URL: http://books.google.ca/books?id=qsurRI5t4YoC&printsec=frontcover&hl=ro&source=gbs_ge_summary_r#v=onepage&q&f=false