Inscriere cercetatori

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Imaginile, producerea si prelucrarea lor cu sistemele actuale de calcul

Domenii publicaţii > Ştiinţe informatice + Tipuri publicaţii > Capitol de carte

Autori: Mihai Jalobeanu

Editorial: Coord. Solomon Marcus, Ed. Stiințificã și Encuclopedicã, București, Semiotica Matematicã a Artelor Vizuale, 1982.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Grafica cu calculatorul, dispozitive de desenat, imagini digitale, aplicații // Computer graphics, plotter, digital images