Inscriere cercetatori

Trasabilitatea mãsurãrilor şi asigurarea metrologicã

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Carte

Autori: Adriana Valcu, Constantin Militaru

Editorial: ASRO, 2011.

Rezumat:

Cuvinte cheie: asigurare metrologicã, trasabilitate de mãsurare // metrological assurance, measurement traceability