Inscriere cercetatori

A continuous K/T section in the uppermost red bed facies of the Romanian Carpathians.

Domenii publicaţii > Ştiinţele pământului şi planetare + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Bojar, A.-V., Melinte-Dobrinescu, M.C., Bojar H.-P

Editorial: Hu, X., Wang, C., Scott, R.W., Wagreich, M., Jansa, L, SEPM Special Publication , 91, p.121-135, 2009.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Upper Cretaceous red marine beds; geochemistry; mineralogy; biostratigraphy.