Inscriere cercetatori

Coniacian-Santonian boundary in Romania and comparison with other European regions

Domenii publicaţii > Ştiinţele pământului şi planetare + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Melinte (Melinte-Dobrinescu) M.C., Lamolda, M.A.

Editorial: Cretaceous Research, 28, p.119-127, 2007.

Rezumat:

Cuvinte cheie: calcareous nannofossils; Late Cretaceous; biostratigraphy; Romanian Carpathians; N Spain