Inscriere cercetatori

Eastern Carpathian Cretaceous Oceanic Red Beds: Lithofacies, Biostratigraphy and Paleoenvironment.

Domenii publicaţii > Ştiinţele pământului şi planetare + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Melinte-Dobrinescu, M.C., Brustur, T., Jipa, D., Szobotka, S.

Editorial: Hu, X., Wang, C., Scott, R.W., Wagreich, M., Jansa, L. , SEPM Special Publication, 91, p.91-107, 2009.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Eastern Carpathians; red marine shales; black shales; litho- and biostratigraphy.