Inscriere cercetatori

Galeacysta etrusca, dinoflagellate cyst marker of Paratethyan influxes into the Mediterranean Sea before and after the peak of the Messinian Salinity Crisis

Domenii publicaţii > Ştiinţele pământului şi planetare + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Popescu, S.-M., Dalesme, F., Jouannic, G., Escarguel, G., Head, M.J., Melinte-Dobrinescu, M.C., Sütő-Szentai, M., Bakrac, K., Clauzon, G., Suc, J.-P

Editorial: palynology, 33, p.105-134, 2009.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Messinian crisis; Mediterranean and Paratethys; dinoflagellates; calcareous nannofossils.