Inscriere cercetatori

Hu. X., Scott, R., Cai, Y, Wang, C., Melinte-Dobrinescu, M.C

Domenii publicaţii > Ştiinţele pământului şi planetare + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Cretaceous Oceanic Red Beds (CORBs): different time scales, different origin models

Editorial: Earth Science Reviews, 115, p.217-248, 2012.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Cretaceous Oceanic red beds; global; geochemisitry; sedimentology; mineralogy; chronostratigraphy; biostratigraphy.