Inscriere cercetatori

Influence of the Mediterranean changes on the Dacic Basin (Eastern Paratethys) during the Late Neogene: the Mediterranean Lago Mare Facies deciphered

Domenii publicaţii > Ştiinţele pământului şi planetare + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Clauzon, G., Suc. J-P., Popescu, S.-M., Mărunţeanu, M. Rubino, J.-L., Marinescu. F, Melinte (Melinte-Dobrinescu) M.C

Editorial: Basin Research, 29, p.1-26, 2005.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Messinian crisis; palaeogeography; palaeoecology; biostratigraphy