Inscriere cercetatori

Latest Jurassic to Earliest Cretaceous Paleoenvironmental Changes in the Southern Carpathians (Romania): Regional Record of the Late Valanginian Nutrification Event

Domenii publicaţii > Ştiinţele pământului şi planetare + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Barbu, V., Melinte-Dobrinescu M.C.

Editorial: Cretaceous Research, 29, p.790-802, 2008.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Early Cretaceous; Romanian Carpathians; calpionellids; nannofossils; carbonate platform.