Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Lower Cretaceous lithofacies of the Audia Fromation, Tarcau Nappe, Eastern Carpathians: genetic significance and palaeoenvironments

Domenii publicaţii > Ştiinţele pământului şi planetare + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Roban, R.-D., Melinte-Dobrinescu, M.C.

Editorial: Cretaceous Research, 38, p.52-67, 2012.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Eastern Carpathians; black shales; Early Cretaceous; sedimentology; geochemsitry; biostratigraphy.