Inscriere cercetatori

Lower Cretaceous lithofacies of the Audia Fromation, Tarcau Nappe, Eastern Carpathians: genetic significance and palaeoenvironments

Domenii publicaţii > Ştiinţele pământului şi planetare + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Roban, R.-D., Melinte-Dobrinescu, M.C.

Editorial: Cretaceous Research, 38, p.52-67, 2012.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Eastern Carpathians; black shales; Early Cretaceous; sedimentology; geochemsitry; biostratigraphy.