Inscriere cercetatori

Magnetochronology of synorogenic Miocene foreland sediments in the Fars arc of the Zagros Folded Belt (SE Iran)

Domenii publicaţii > Ştiinţele pământului şi planetare + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Khadivi, Sh., Mouthereau, F., Larrasoaña, J.C., Verges, J., Lacombe, O., Khademi, E., Beamud, E., Melinte-Dobrinescu, M., Suc J.-P

Editorial: Basin Research, 22, p.918-932, 2010.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Iran; Miocene deposits; litho- and bisotratigraphy.