Inscriere cercetatori

Messinian deposits and erosion in northern Tunisia. Inferences on the Sicily Strait during the Messinian Salinity Crisis

Domenii publicaţii > Ştiinţele pământului şi planetare + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: El Euch-El Koundi N., Ferry S., Suc J.-P., Clauzon G., Melinte-Dobrinescu, M.C., Safra, A., Zargouni F

Editorial: Terra Nova, 21, p.41-48, 2009.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Messinian/Zanclean boudnary; Mediterranean; litho- and bisotratigraphy.