Inscriere cercetatori

Oligocene palaeoenvironmental changes in the Romanian Carpathians, revealed by calcareous nannofossil fluctuation

Domenii publicaţii > Ştiinţele pământului şi planetare + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Melinte (Melinte-Dobrinescu) M.C.

Editorial: Tyszka J., Oliwkiewicz-Miklasinska M., Gedl, P. and Kaminsk, M.A, Studia Geologica Polonica, 124, p.15-27, 2005.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Micropaleontology; Paratethys; biostratigraphy, Oligocene; Romania.