Inscriere cercetatori

Palaeoenvironmental and palaeobiological changes across the Barremian-Aptian boundary interval in the Tethys Realm (Mexico and Romania)

Domenii publicaţii > Ştiinţele pământului şi planetare + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Barragan, R., Melinte (Melinte-Dobrinescu) M.

Editorial: biostratigraphy, palaeoecology, Creatceosu research, 28, p.22-45, 2006.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Lower Cretaceous; correlations; ratigraphy, palaeoecology.