Inscriere cercetatori

Stratigraphy of the Lower Cretaceous sediments from the Romanian Carpathian Bend area.

Domenii publicaţii > Ştiinţele pământului şi planetare + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Melinte-Dobrinescu M.C., Jipa D

Editorial: Acta Geologica Sinica- English Edition, 81/6, p.949-956, 2008.

Rezumat:

Cuvinte cheie: sedimentology; calcareosu nannofossils; Early Cretaceous; Romanian Carpathian bend area.