Inscriere cercetatori

Upper Cretaceous Gosau deposits of the Apuseni Mountains (Romania) – similarities and differences to the Eastern Alps

Domenii publicaţii > Ştiinţele pământului şi planetare + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Schuller, V., Frisch, W., Danisik, M., Dunkl, I., Melinte (Melinte-Dobrinescu) M.C.,

Editorial: Austrian Journal of Earth Science, 102, p.133-145, 2009.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Late Cretaceous; shallow marine deposits; Alps and Carpathians; litho- and bisotratigraphy.