Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra anunță lansarea proiectului Premiilor Ad Astra 2022 (link aici), care își propune identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei. Regulamentul de participare se poate gasi aici, iar  pagina de inscriere se poate accesa aici.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Variations in landform definition: a quantitative assessment of differences between five maps of glacial cirques in the Þarcu Mountains (Southern Carpathians, Romania)

Domenii publicaţii > Ştiinţele pământului şi planetare + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Florina Ardelean, Lucian Drãguţ, Petru Urdea, Marcel Török-Oance

Editorial: Area, 45 (3), p.348-357, 2013.

Rezumat:

Geomorphological mapping is an important tool in geomorphology and related disciplines, yet it depends on the expertise and experience of the practitioner. The reliability of the technique and its products has not been subject to sufficient quantitative evaluation. In this study, we evaluated the magnitudes of differences in mapping glacial cirques between five maps in a mountainous area in the Southern Carpathians in Romania and attempted to identify the causes of the differences observed and possible solutions for obtaining more objective geomorphological mapping. We found notable differences between maps (in paired sample comparisons in all cases for the total values in each dataset) in the number of cirques, the total area and in headwall crest lengths. Statistically significant differences were found between datasets based on different semantic models of glacial cirques. Differences in mapping arise mainly from differences in conceptualising glacial cirques. When mapping relied on an explicit semantic model (a geomorphometric approach), differences were significantly smaller. Therefore, explicit semantic models of landforms based on land surface variables can result in more similar maps and further facilitate the transition from manual delineation to automated recognition of landforms from Digital Elevation Models (DEMs).

Cuvinte cheie: Southern Carpathians;geomorphological mapping;GIS;landforms;semantic model;variability

URL: http://dx.doi.org/10.1111/area.12043