Inscriere cercetatori

Present day relief-shaping systems acting on the southern slope of the Fãgãraş Mountains (Romania)

Domenii publicaţii > Ştiinţele pământului şi planetare + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Nedelea Alexandru, Comanescu Laura

Editorial: Journal Earth System Science, p.1023 - 103, 2011.

Rezumat:

Cuvinte cheie: residual landforms, gelivation processes, nival processes, cryonival processes, torrential processes, Fagaras Mountains