Inscriere cercetatori

New Evidence on the Quaternary Glaciation on the Romanian Carpathians

Domenii publicaţii > Ştiinţele pământului şi planetare + Tipuri publicaţii > Capitol de carte

Autori: Urdea, P., Onaca, A., Ardelean, F., Ardelean, M.

Editorial: J. Ehlers, P.L. Gibbard, P.D. Hughes, Developments in Quaternary Science, vol. 15 (Quaternary Glaciations - Extent and Chronology), p.305-323, 2011.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Romanian Carpathians, quaternary glaciation