Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

The Specificity of Developing Metacognition at Children with Learning Difficulties

Domenii publicaţii > Ştiinţe sociale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Mogonea Florentin Remus, Mogonea Florentina

Editorial: Procedia Social and Behavioral sciences, 78, p.155-159 , 2013.

Rezumat:

In this study, we intend to analyse the issue concerning the specificity of the development of the children with learning difficulties. The objectives aimed to identify the methods and instruments for developing the metacognitive skills at children with learning difficulties, to stimulate the mental operations of these children and to involve the non-cognitive factors in learning activities, to involve self-reflection, as a premise for the development of metacognition, to test the abilities of self-knowledge, self-analysis, self-appreciation and self-evaluation of the students with learning difficulties. The methods used were based on constructivist approaches, which lay special stress on the students’ construction of learning. The results obtained highlighted the improvement of school results of the students from the experimental group, in comparison with those from the control group.

Cuvinte cheie: metacognitie, stima de sine, capacitati metacognitive, dificultati de invatare, reflectie personala // metacognition, self-esteem, metacognitive skills, learning difficulties, personal reflection

URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813008392