Inscriere cercetatori

Les Pontobithyniens a Troesmis

Domenii publicaţii > Stiinte umaniste + Tipuri publicaţii > Articol în volumul unei conferinţe

Autori: Lucretiu Mihailescu-Birliba

Editorial: G. Tsetskhladze , Archaeopress, Oxford, The Black Sea, Paphlagonia, Pontus et Phrygia in Antiquity, p.39-43, 2012.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Pontus et Bithynia, Troesmis, colonizare, armata romana // Pontus et Bithynia, Troesmis, colonization, Roman army