Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Gender Equality in Romanian Local Public Institutions

Domenii publicaţii > Stiinte umaniste + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Macarie Felicia Cornelia, Sandor Dan, Creta Simona

Editorial: Transylvanian Review of Administrative Sciences, 34E/2011 , p.217-228, 2011.

Rezumat:

Cuvinte cheie: gen, institutii publice locale, discriminare // gender, local public institutions, discrimination

URL: http://rtsa.ro/en/files/TRAS-34E-15-SANDOR,%20MACARIE,%20CRETA.pdf