Inscriere cercetatori

Facebook

Managerial leadership-a theoretical approach

Domenii publicaţii > Stiinte umaniste + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Macarie Felicia Cornelia

Editorial: Transylvanian Review of Administrative Sciences , 20E/2007, p.43-62, 2007.

Rezumat:

Cuvinte cheie: leadership, management // leadership, management

URL: http://www.rtsa.ro/en/files/TRAS-20E-2007-4Macarie.pdf