Inscriere cercetatori

Periodically nanostructured substrates for surface enhanced Raman spectroscopy

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: C. Farcau, S. Astilean

Editorial: J. Mol. Struct., 1073, p.102, 2014.

Rezumat:

Cuvinte cheie: surface enhanced Raman spectroscopy, nanostructures, nanofabrication, surface plasmon polaritons