Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Polarization-Sensitive Linear Plasmonic Nanostructures via Colloidal Lithography with Uniaxial Colloidal Arrays

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: V. Saracut, M. Giloan, M. Gabor, S. Astilean, C. Farcau

Editorial: ACS Appl. Mat. Interf., 5, p.1362, 2013.

Rezumat:

Cuvinte cheie: auto-asamblare coloidala, DVD, nanostructuri metalice, plasmoni de suprafata, polarizare // convective self-assembly, DVD, metallic nanostructures, surface plasmons, polarizer

URL: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/am3026745