Inscriere cercetatori

Understanding plasmon resonances of metal-coated colloidal crystal monolayers

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: C. Farcau, M. Giloan, E. Vinteler, S. Astilean

Editorial: Appl. Phys. B, 104, p.849, 2012.

Rezumat:

Cuvinte cheie: film metalic nanostructurat, cristale plasmonice, FDTD // nanostructured metal film, plasmonic crystals, FDTD

URL: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00340-011-4849-9?LI=true