Inscriere cercetatori

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Materiale, compoziție, microstructurã, proprietãți

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Carte

Autori: Marioara ABRUDEANU, Adriana-Gabriela PLÃIAŞU, Maria-Magdalena DICU

Editorial: Ed. Paralela 45, 2014.

Rezumat:

Cuvinte cheie: materials, composition, properties