Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Bread dough modification related to exogenous phospholipases usage

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Capitol de carte

Autori: Sirbu A., Paslaru V.

Editorial: Weegels P. et al, AACC International, St. Paul, MN, USA , Consumer Driven Cereal Innovation , p.145-149, 2008.

Rezumat:

In this work, relationships between exogenous phospholipases (PLA) acting solely on the endogenous phospholipid fraction of dough were analyzed. Their influence was determined by chromatography methods, as well as rheological and technological ones. The biochemical and physical modifications in bread dough were studied by using different exogenous PLA in variable doses, without other phospholipids (PL) added.

Cuvinte cheie: fosfolipaze, paine,RP-HPLC, reologia aluatului // phospholipases, bread, RP-HPLC, dough rheology

URL: http://www.aaccnet.org/publications/store/pages/27618.aspx