Inscriere cercetatori

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Changes and Prospects on Romanian University Education in Food Engineering Area

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Alexandru R., Sirbu Alexandrina

Editorial: Journal of Environmental Protection and Ecology, 7 (4), p.939-947 , 2006.

Rezumat:

Cuvinte cheie: tehnologia alimentelor, educatie, Romania // food technology, education, Romania