Inscriere cercetatori

Changes and Prospects on Romanian University Education in Food Engineering Area

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Alexandru R., Sirbu Alexandrina

Editorial: Journal of Environmental Protection and Ecology, 7 (4), p.939-947 , 2006.

Rezumat:

Cuvinte cheie: tehnologia alimentelor, educatie, Romania // food technology, education, Romania