Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Scrisoare deschisă privind OUG 20/2016 (salarizarea bugetarilor)

Scrisoare deschisă adresată

Președintelui României, Domnului Klaus Iohannis
Președintelui Senatului, Domnului Călin Popescu-Tăriceanu
Președintelui Camerei Deputaților, Domnului Valeriu Zgonea
Prim-ministrului României, Domnului Dacian Cioloș

Excelențe,

Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 20/08.06.2016 privind salarizarea bugetarilor, publicată în „Monitorul Oficial” nr. 434/09.06.2016, au fost aduse modificări importante sistemului de salarizare a personalului din educație. Intenția autorilor acestui act normativ a fost, potrivit unor declarații publice, rezolvarea inechităților, eliminarea disfuncționalităților de încadrare pentru toate familiile ocupaționale și egalizarea salariilor persoanelor încadrate pe aceeași funcție.

Așteptată de mult timp de către angajații din domeniul public, noua reglementare normativă conține, alături de ajustări binevenite în câmpul salarizării cadrelor didactice și a ocupațiilor auxiliare din învățământul preuniversitar și universitar, câteva prevederi, care, contrar celor susținute de către reprezentanții Guvernului, creează tocmai noi dezechilibre și inechități între categorii cu pregătire și activitate comparabile, dacă nu chiar identice. Referința este la cercetătorii științifici angajați în universități, care sunt trecuți în rubrica „ocupații auxiliare”, urmând a avea, inclusiv cei cu gradul științific I, salarii chiar mai mici decât unele profesii pentru care nu sunt necesare nici măcar studii superioare. Iată câteva exemple în acest sens: un cercetător științific I, cu vechime maximă, va avea, potrivit respectivului act normativ, un salariu de 2373 lei, in timp ce un antrenor maestru, cu nivel de studii nespecificat (pozitia 56), un salariu de 2729 lei, un brancardier, îngrijătoare (pag. 19, c2) – 2584 lei; un machior, peruchier (pag. 30, poz. 44) – 2615 lei.

Suntem conștienți de faptul că fiecare cetățean al României are dreptul la un salariu pe măsura muncii prestate, care să-i asigure un trai decent sie și membrilor familiei sale. Totodată, suntem însă de părere, la fel ca inițiatorii Ordonanței amintite, că orice act normativ privind salarizarea persoanelor din sistemul bugetar trebuie să țină cont nu doar de niște principii generale, ușor de enunțat, dar și de prevederi legale conexe. Astfel, Guvernul nu a ținut de pildă seama de faptul că, prin art. 285 din „Legea Educației Naționale”, funcțiile didactice universitare sunt echivalate celor din cercetare. De asemenea, prin deciziile comisiilor de specialitate ale Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU), au fost instituite aceleași criterii de performantă academică pentru perechile ocupaționale prof.univ./cercetător științific (CS) I, respectiv conf.univ./ cercetător științific II. Nu este lipsit de interes faptul că aceste criterii de performanță au fost apropare printr-un ordin special al Ministrului Educației. Astfel, pentru a accede la o poziție de CS I /CS II este necesară o pregătire profesională identică celei solicitate pentru un profesor universitar/conferențiar universitar sau CS I/CS II din alte unități de cercetare (Institutele Naționale de Cercetare-Dezvoltare, Academia Română). Mai mult, unele comisii CNATDCU impun pentru cercetătorii științifici un punctaj mai mare la capitolul activitate științifică decât pentru cadrele didactice universitare. Printre acestea se numără: Comisia Științele Pământului; Comisia Ingineria Materialelor; Comisia Ingineria Electrică; Comisia Electronică, Comunicații și Nanotehnologie; Comisia Ingineria Energetică; Comisia Ingineria Civilă; Comisia Științe Economice și Administrarea Afacerilor; Comisia Biologie și Biochimie; Comisia Medicină Veterinară; Comisia Științe Militare, Informații și Ordine Publică. În unele cazuri este vorba chiar de o diferență dublă de punctaj la capitolul cercetare științifică: Comisia Calculatoare, Tehnologia Informației și Ingineria Sistemelor; Comisia Ingineria Aerospațială, Autovehicule și Transporturi.

Datele de mai sus arată, cât se poate de clar, că Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 20/08.06.2016 creează, prin grila de salarizare decisă pentru cercetătorii din universități, un grav dezechilibru și discriminare profesională. Mai mult, actul normativ trimite și un semnal privind dezinteresul pentru cercetarea științifică din România, contrar declarațiilor din ultimul timp ale unor oficialități de rang înalt. Una dintre consecințele acestui gen de atitudine, care poate fi ușor anticipată, va fi plecarea unor cercetători competitivi la universități din Occident, fapt care va adânci și mai mult prăpastia care separă mediul științific românesc de cel din statele avansate.
Considerăm că intervenția Dumneavoastră, în limitele prevăzute de lege, poate conduce la repararea acestei nedreptăți făcute cercetătorilor din universități și întregului mediu academic din România.

Vă rugăm să acceptați, Excelențe, asigurarea deosebitei noastre considerații.
Asociația Ad Astra
București, 20.06.2016